Masalların Dil Öğrenimindeki Yeri ve Önemi

Çocukların erken yaşta anadilleri dışında farklı bir dil ile etkileşime girmeleri onların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde öğrendikleri diğer diller üzerinde de profesyonelleşmelerini kolaylaştırır. Çocukluk yaşında yeni bir dil ile öğrenmek zihinsel faaliyetlerin gelişimine önemli bir etki sağlarken çocuğun küçük yaşta özgüven kazanmasına, kendini geliştirmesine ve ileriki dönemlerde derslerinde ve sınavlarında daha başarılı olmalarına yardımcı olur. Zozuq ailesi olarak çocuklar için yabancı dil eğitimi programlarımızda, onların kazanacakları bu yeni alışkanlığı daha kolay ve keyifli bir hale getirebilmek için masallardan destek alıyoruz. Yazımızın devamında masalların yabancı dil eğitimindeki önemini sizlerle paylaştık. Keyifli okumalar!

Masalların Yabancı Dil Eğitimindeki Önemi

Masalların çocuk gelişimi üzerindeki etkileri tartışılmaz bir gerçek. Masal dinleyerek büyüyen çocuklar aileleri - öğretmenleri ile daha sağlıklı bir iletişim kurar. Hayal dünyası üzerinde önemli bir etki sağlayan masallar sayesinde çocuklar kendilerini masal karakterlerinin yerine koyarak iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırt edebilecek bir bakış açısına sahip olur. Bu yüzden masallar çocukların gelişimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Özellikle okul öncesi dönemde yabancı dil eğitimi alan bir çocuğun, dil eğitiminde doğaçlama tekniği ile kurgulanan masallardan destek alması hem kendi dilinin hem de öğrendiği yabancı dilin etkin edinimi açısından önem taşır. Masallar zihinsel ve dilsel becerilerin gelişimini desteklerken bir yandan da öğrencinin hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirir. Masallar sayesinde öğrenci yeni bir dil üzerine düşünce gücünü pekiştirirken aynı zamanda dilsel yetilerinin işlevsellik düzeyinin artmasını sağlar.

Dil gelişim hızını artıran doğaçlama tekniği ile kurgulanan masallar içerisinde geçen sözcükler çocuğun kelime dağarcığına eklenir ve onun iletişim kurarken zorlanmamasına yardımcı olur. Yabancı dil eğitiminde masallardan destek alan öğrenciler diğerlerine kıyasla daha yaratıcı, daha etkin ve daha özgün bireyler olarak yetişmektedir.

Zozuq ailesi olarak biz de yabancı dil eğitimlerimizde özellikle doğaçlama tekniği ile kurgulanan masallardan destek alarak öğrencilerimizin sadece dil gelişimlerini değil kişisel gelişimlerini de önemsiyor, onlara daha keyifli ve daha etkili bir dil eğitimi sunmayı hedefliyoruz.